0760-22 88 30 

Formulär för klagomål, synpunkt eller förbättringsförslag

Du kan använda formuläret nedan för att kontakta oss med klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag.
Vilken relation har du till verksamheten? (deltagare, anhörig, uppdragsgivare, medarbetare tex) E-postadress Beskrivning
Vill du bli kontaktad?
Ja
Nej
Skicka in

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet och välkomnar därför synpunkter, klagomål och förslag på förbättringar. Detta utgör en central del av vårt kvalitetsarbete. Ni kan lämna era klagomål antingen genom att använda formuläret till höger eller kontakta oss på annat sätt, kontaktuppgifter framgår nedan.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Drakenbergsgatan 49,  
117 41 Stockholm
Se på karta 

0760-22 88 30 

info@collega.se

Vardagar 08 - 17