Collega Stöd & Service

Boendestöd Stockholm

Collega Stöd & Service erbjuder boendestöd i Stockholm.
Hos oss är det du som bestämmer och det är dina önskemål som utgör grunden för vårt arbete. Utifrån lång och beprövad erfarenhet hjälper vi dig att göra din vardag trivsam och enkel. Med Collega boendestöd får du möjlighet att utvecklas i din egen takt. Det som känns komplicerat ska vara enkelt.
Collega Stöd & Service erbjuder stödinsatser på dina villkor för att göra din vardag lättare. Vi erbjuder professionellt boendestöd utifrån dina behov, dina önskemål och det du vill utveckla. För att säkerställa ett stöd av hög kvalitet erbjuder vi dig en fast boendestödjare som har det huvudsakliga ansvaret för dig. En person som i första hand utför stödet i ditt hem vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet.

Ett tryggt boendestöd i Stockholm anpassat för dig

Under åren har vi utvecklat ett tryggt boendestöd som är anpassat för dig. För att säkerställa ett boendestöd med hög kvalitet ser vi till att:
En trygg stödkontakt

Din boendestödjare hjälper dig i stort som smått och finns med som stöd i din vardag. Vårt team av kunniga boendestödjare hjälper dig att skapa struktur och ordning i din vardag.

Din boendestödjare

Vi erbjuder dig en fast boendestödjare som har det huvudsakliga ansvaret för dig. En person som i första hand utför stödet i ditt hem vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet.

Hög tillgänglighet

Det ska vara enkelt att nå oss. Vi värdesätter därför en hög tillgänglighet och du kan kontakta oss via telefon, sms eller mail . Vi svarar på dina frågor inom ett dygn.

Stöd i kontakter

Vi hjälper i kontakten med vård- och myndigheter och följer med på viktiga möten. Boendestödjaren stöttar dig även i kontakten med andra personer i ditt nätverk.


Kontakt

Peter Sundman

Samordnare boendestöd Stockholm

Stadsdelar i Stockholm där vi erbjuder boendestöd

Collega Stöd & Service är verksamma i hela Stockholm Stad. Vi finns som valbara utförare i följande stadsdelar.

 • Bromma

 • Enskede-Årsta-Vantör

 • Farsta

 • Hägersten-Älvsjö

 • Hässelby-Vällingby

 • Kungsholmen

 • Norrmalm

 • Rinkeby-Kista

 • Skarpnäck

 • Skärholmen

 • Spånga-Tensta

 • Södermalm

 • Östermalm


Kunskap och erfarenhet

Vi som arbetar på Collega Stöd & Service har god kunskap och mångårig erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer.

 • ADHD

 • ADD

 • Autismspektrumtillstånd (AST), Autism, Asperger

 • Bipolär sjukdom

 • Depression

 • Utmattningssyndrom

 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 • Förvärvade hjärnskador

 • Intellektuella funktionsnedsättningar

 • Social ångest

 • Generaliserad ångest

 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

 • Personlighetsstörning (IPS)

 • Hoarding disorder (samlarsyndrom)

 • Psykos

 • Schizoaffektivt syndrom

 • Schizofreni

 • Paniksyndrom

 • Tvångssyndrom (OCD)

 • Tics och Tourettes

 • Ätstörningar

 
Fakta

Lagrum
Boendestöd SoL 4 kap 1 §
Målgrupp
Vuxna
Valbara inom
Stockholms stad