Välkommen till Collega

Ett familjärt bemanningsföretag med fokus på att du som konsult inte bara ska få rätt lön utan även känna dig uppskattad och viktig.

Vårt fokus ligger på socionombemanning och vi vänder oss därför först och främst till dig som är socionom och intresserad av att börja arbeta som socionomkonsult.

Vi tillgodoser Socialtjänstens behov av kompetent personal, inom alla verksamhetsområden och i hela landet.